Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку:«Детальний план території для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд телекомунікацій в с.Дешковиця, ур”Яма”, Хустського району.

ПОВІДОМЛЕННЯ